Om Cantadou

På Cantadou är vi noga med att välja fransk mjölk av hög kvalitet som hämtats från någon av våra 900 uppfödare. Vi uppmuntrar dem att i största möjligaste mån låta korna gå på grönbete ute i solen och i det fria. Inför 2018 har över 90 % av uppfödarna förbundit sig att släppa ut sina kor på bete minst 150 dagar under sommarhalvåret. Vi strävar efter att 100 % av våra kor ska få gå ut på grönbete inom fem år.

Grönbete

Vad innebär grönbete? Mjölkkorna är på grönbete under hela sommaren i den friska luften och äter av gräset. Under vintern behöver de värma sig i ladugårdarna och äter då av fodret man skördat under sommarhalvåret i tillägg till annat spannmål och proteinrika oljeväxter.

Mjölkkorna har fri tillgång till grönbetet under minst 150 dagar om året. Grönbetesområdet ska vara på minst 1,2 hektar per 100 000 liter mjölk som produceras, varav minst 4 hektar ska ligga i anslutning till ladugården.

Vårt löfte

För att korna ska kunna ha fri tillgång till grönbetet måste det finnas mycket öppen yta nära ladugården. Inför 2018 har vi gjort stora framsteg då mer än 90 % av uppfödarna har förbundit sig att släppa ut sina kor på grönbete minst 150 dagar under sommarhalvåret. Vi strävar efter att 100 % av våra kor ska få gå ut på grönbete inom fem år. För att uppmuntra de uppfödare som ännu inte använder sig av grönbete har vi föreslagit att göra om deras odlingsmark nära ladan till betesmark. På så sätt får deras kor friare tillgång till betet. För de som inte har någon mark nära ladugården föreslår man att de skulle kunna arrendera eller köpa mark för att kunna bruka den som bete till korna.

Detta är självklart något som tar lång tid, men vi är hoppfulla! För att kunna fortsätta ha mjölk av hög kvalitet i vår ost är vi övertygade om att kornas välmående måste prioriteras.